Το παρόν έχει μοναδικό σκοπό να ενημερώσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής «Συνεργάτης») συνεργάζεται ή θέλει να συνεργαστεί με την Cardinal (στο εξής Cardinal), για τον τρόπο λειτουργίας της Cardinal ώστε να υπάρχει ομαλή συνεργασία.